1. Üldtingimused, ulatuvus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.auhinnad.ee vahel www.auhinnad.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.auhinnad.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Www.auhinnad.ee on õigustatud tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.auhinnad.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel ekaubamaja.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja www.auhinnad.ee vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. Www.auhinnad.ee hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.2. alapunktis sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse tootelehel või Teie ostukorvis.

2.4. Kui toote hind on www.auhinnad.ee poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale kliendipoolse tellimuse esitamist ja www.auhinnad.ee ning klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on www.auhinnad.ee õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

3. Ostukorv ja tellimuse sooritamine

3.1 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile “Lisa ostukorvi” ning “Maksma”.

3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus“.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed. Valige tarneviis ja valige makseviis.

 • Valides suunatakse Teid meie koostööpartneri maksekeskus.ee lehele, kus on võimalik tasuda tellimuse eest. Peale seda saadetakse tellimiskinnitus Teie e-maili aadressile.

3.4. Olge tellimuse vormistamise täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates sellest hetkest, kui tellimuse eest on tasutud 100% arve summast ekaubamaja.ee.

4. Tellimuse eest tasumine

4.1. Toodete eest on võimalik tasuda maksekeskus.ee vahendusel:

 1. Swedbank, SEB, Danske Bank, Krediidipank, LHV Pank ja Nordea internetipanga kaudu

4.4. Müügiarve saadetakse Teile e-mailile peale arve täies ulatuses tasumist.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale tellimuse jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel valitud tarneviisi kaudu.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest www.auhinnad.ee ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel 2-5 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.5. Kaup toimetatakse Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressil. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Www.auhinnad.ee.ee ja transporditeenust pakkuv firma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimus tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus tühistada oma tellimus peale seda kui olete toote eest maksnud, kuid toodet pole veel kohaletoimetatud. Selleks tuleb saata www.auhinnad.ee e-maili aadressile info@auhinnad.ee vastavasisuline teade koos kontaktandmete, tellimuse numbri ja selgitusega.

6.2. Peale toodete kättesaamist on tarbijal VÕS mõistes 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Juhul, kui tooted tarbijale ei sobi, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul peale toodete üleandmist oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada.

6.3. Tellimuse tühistamisel punkti 4.3 või punktis 6.1 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates sellest, kui olete tellimuse tühistanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4 ja 6.2. sätestatud juhtudel. Tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise kohta teate saamisest ning tagastatud kauba saabumisest Kaubamaja lattu. Tagasimaksest arvestatakse maha tagastuse käsitlustasu summas 2,35 € (kasutades tarneviisina Post24) või 3,69€ (kasutades tarneviisina postkontorit)

6.4. Kui tagastatav toode on rikutud ja riknemine on põhjustatud (I) asjaoludest, mis ei ole tingitud Kaubamajast; ning (II) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on www.auhinnad.ee õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab www.auhinnad.ee Teile tasaarvestamise avalduse Teie e-maili aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja www.auhinnad.ee vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele mittevastava toote tagastamine

7.4. Www.auhinnad.ee vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul alates toodete üleandmisest kliendile.

7.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta tootevastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode www.auhinnad.ee kulul.

7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie pangakontole hiljemalt 7 päeva jooksul alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
Garantii alla ei kuulu:

 • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest;
 • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
 • toote kasutamisel tekkinud häired, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure);
 • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel;
 • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne poolt;
 • toote kasutamisel tekkinud häired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;
 • tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
 • tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired;
 • kahjudele, mis on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil;
 • kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, CD-plaadid, kulumaterjalid, litsentsid jms) ning pakend ja dokumentatsioon;

Ilma nõuetekohaselt vormistatud dokumendita või arveta või antud garantiitingimuste puudumisel garantii ei kehti;

 • toote kasutamisel tekkinud häired, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;
 • defekte ega väidetavaid defekte, mis on tulenenud asjaolust, et toodet kasutati koos toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida tootja või müüja ei ole valmistanud või tarninud ning asjaolust, et toode ühendati sellise toote, tarviku, tarkvara ja/või teenusega, mida müüja või tootja ei ole valmistanud või tarninud.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Www.auhinnad.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate Kaubamaja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Www.auhinnad.ee ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida www.auhinnad.ee ei saanud mõjutada ning mille saabumist www.auhinnad.ee ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Kaubamaja külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kaubamaja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist Kaubamaja andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja www.auhinnad.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Pärnu Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

14-päevane tagastamissõigus ei kehti kauba puhul (VÕS § 53 lg 4):

 1. mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);
 2. mis on kiiresti riknev;
 3. mille kasutamistähtaeg on möödunud;
 4. perioodiliselt ilmuvate trükiste puhul (nt ajakirjad, ajalehed);
 5. audio- ja videosalvestustele, arvutitarkvarale, juhul kui tarbija on ümbrise avanud;
 6. asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada. Nii näiteks on aktsepteeritud tingimus, et tagastada ei saa pakendist välja võetud aluspesu, avatud pakendiga kosmeetikat, parfüüme;
 7. kihlveo- või loteriiteenuse puhul;
 8. enampakkumisi;
 9. reisi ja pagasi kindlustamiseks või muudele sarnastele lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega alla ühe kuu;
 10. finantsteenuse osutamiseks, mille hind muutub rahaturul taganemistähtaja jooksul pakkujast olenemata, sealhulgas lepingutele, mille esemeks on teenused, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberituru seaduse §-s 2 nimetatud väärtpaberitega.