JAKOPAKETTI

ENIMMÄISPAINO 30 kg. Jos lähetyksessä on monta pakettia, on lähetykseen sisältyvien pakettien yhteispaino enintään 500 kg.
ENIMMÄISPITUUS 1,5 M

KULJETUSAIKA  2-4 arkipäivää
Paketti kuljetetaan pääsääntöisesti  ja jaetaan vastaanottajalle 2-4 arkivuorokauden kuluessa.. Lue lisää Matkahuollon sivuilla…

POSTI

POSTIPAKETTI

ENIMMÄISPAINO 35 KG
ENIMMÄISMITAT 100 X 60 X 60 CM

Posti toimittaa Postipaketit noudettavaksi Postin Noutopisteeseen toimitusaikakyselyssä ilmoitetussa ajassa, pääsääntöisesti 3-7 arkivuorokauden kuluessa Lue lisää Postin sivuilla…

PAKETTIAUTOMAATTI

ENIMMÄISPAINO 10 KG
ENIMMÄISMITAT 36 X 60 X 60 CM

Lähetyksen nouto pakettiautomaatin lokerosta. Huomatkaa rajoitukset lähetyksen koossa ja sisällössä. Lue lisää Postin sivuilta…

TOIMITUSEHDOT

RT Auhinnad Oy:n yleiset toimitusehdot 05.06.2010 alkaen

1. YLEISTÄ

1.1. SOVELTAMISALA

RT Auhinnad OY :n yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Suomessa tapahtuviin toimituksiin. Näissä ehdoissa RT Auhinnad OY on myyjä ja asiakas on ostaja. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

1.2. HINNAT

Ilmoitamme hinnat  (EXW Tallinna noudettuna). Pidätämme oikeuden hintojen tarkistuksiin ilman ennakkoilmoitusta sekä virheellisen hinnoittelun korjaamiseen.

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2.1 ASIAKASTILIN AVAAMINEN

Luotollisen asiakkuuden edellytyksenä on, että ostajalle on avattu RT Auhinnad  Oy:ssä luotollinen asiakastili. Tilin avaamisen yhteydessä määritellään maksuehto ja asiakkaan luottoraja. Käteisasiakkuuden avaamiseen erillistä asiakastiliä ei tarvita.

Pyydä tilinavauskaavake sopimusasiakkaille.

 2.2. TARJOUKSET JA MYYNTIEHDOT

Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa yhden (1) kuukauden tarjouksen päivämäärästä. Puhelimessa annetut tarjoukset ovat voimassa kyseisen puhelun ajan. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää tarjouksen tietoja myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmansille osapuolille.

2.3. TILAUS

Sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen.

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1. TOIMITUSAIKA

Ellei toisin ole sovittu,  toimitusaika luetaan alkavaksi kun käsiraha on siirtynyt myyjän tilille.

3.2. TOIMITUSEHTOLAUSEKKEET

Toimitusehto on Tallinnasta noudettuna (noudetaan RT Auhinnd Oy:n varastolta).  Jollei muuta ole sovittu. RT Auhinnad OY tuodessa tavaran on kuljetusehto Vapaasti autossa. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle sovelletun toimitusehdon mukaan.

3.3. tuoteTAKUU

Myydyille tuoteeille on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.  Tuotetakuu ei ole voimassa, mikäli tuoteen ylläpidosta ei ole huolehdittu asianmukaisesti, mikäli on todettavissa, että rikkoutuminen on käyttäjän aiheuttama tai mikäli tuoteseen on tehty muutoksia . Tuoteen korjaaminen ei pidennä sen takuuaikaa. Takuu kattaa vain tuoteelle itselleen tapahtuvat vahingot. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä tuotteen myyjälle 14 arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu.

3.4. TUOTTEEN OMINAISUUDET

Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Myyjän korvausvelvollisuus kattaa ainoastaan viallisen tuotteen ostohinnan. Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata muita välittömiä eikä välillisiä vahinkoja tai kustannuksia, kuten asennuskuluja tai muita kolmansille osapuolille aiheutuneita haittoja. Kaikki kirjallisesti ja suullisesti annetut ohjeet ja suositukset perustuvat kyseisenä ajankohtana tiedossamme olevaan ja oikeana pitämäämme tietoon.  Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Jos toimitettu tuote on joltakin osin virheellinen tai lähetys puutteellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle viipymättä ja viimeistään 14 arkipäivän kuluessa virheen huomaamisesta. Myyjällä on oikeus valintansa mukaan joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjä / tavaran valmistaja vastaavat virheistä takuuajan edellyttäen, että ostaja on käyttänyt tavaraa sen käyttötarkoituksen ja käyttöohjeiden mukaisesti.

3.5. VIIVÄSTYS

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla on oikeus vaatia korvausta. Ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 2,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta. Ostajan on vaadittava korvausta 1 kk kuluessa toimituspäivästä. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1. KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN

Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se viis (5) pv netto. Maksuaika lasketaan laskun päivämäärästä. Lasku toimitetaan  sähköpostin liitetiedostona.

4.2. MAKSUPALVELUTARJOAJA

Maksunvälityspalvelun toteuttaja  Suomessa ei toimii.

4.3. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT

Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään kahdeksantoista (0.5) prosentin viivästyskorko  päivässä. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.4. MYYJÄN OIKEUS OLLA TOIMITTAMATTA TAVAROITA

Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos ostaja ei ole maksanut muihin kauppasopimuksiin liittyviä erääntyneitä myyjän ostajalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan tai jos ostajan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita jatkuu niin kauan kunnes edellä mainitut asiat ovat korjaantuneet. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia.

4.5. OSTAJAN VIIVÄSTYS

Ostaja on velvollinen vastaanottamaan toimituksen sopimuksen mukaisena ajankohtana. Mikäli toimitusta joudutaan siirtämään ostajasta johtuvasta syystä ostaja on velvollinen suorittamaan kauppahinnan alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Tällöin myyjä huolehtii tavaran varastoinnista ostajan lukuun ja hänellä on oikeus korvaukseen tästä aiheutuvista kustannuksista. Mikäli osapuolet ovat sopineet tavaroiden noutamisesta, on ostajalla velvollisuus noutaa tilaamansa tavarat. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei 14 päivän kuluessa myyjän antamasta kehotuksesta ole noutanut tavaroita.

4.6 VASTAANOTTO- JA KÄYTTÖTARKASTUS

Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja tarkastettava, että se on ulkopuolisesti vahingoittumaton. Vastaanottotarkastus on tehtävä 5 pv:n kuluessa tavaran saapumisesta ja samassa ajassa ilmoitettava mahdollinen virhe. Kuljetusvahingosta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkuljettajalle. Puutteesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja asianmukainen reklamaatio myyjälle sekä rahdinkuljettajalle.

4.7. TUOTTEIDEN PALAUTUKSET

Ostajalla on oikeus palauttaa ostamansa tuote 5pv:n sisällä tavaran vastaanottamisesta. Mikäli tuote on tilattu nimenomaan asiakkaalle tai sitä on kaiverrettu tai muuten käsitelty, palautusoikeutta ei ole. Tuotteiden palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista tavaroista. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, että tavara pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön.

4.8. LUNASTAMATON PAKETTI

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme lähetys- ja palautuskulujen suuruisen maksun. Noutamattomia tilauksia säilytetään 10 pv.

5. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

5.1. OSTAJAN OIKEUS PURKUUN

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta ja myyjä on tämän ymmärtänyt tai hänen on täytynyt tämä ymmärtää.

5.2. MYYJÄN OIKEUS PURKUUN

Mikäli kauppahinnan maksu tai osa siitä olennaisesti viivästyy eräpäivästään, myyjällä on oikeus valintansa mukaan purkaa kauppa kokonaisuudessaan tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja haetaan yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön.

5.3. YLIVOIMAINEN ESTE

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole näissä tapauksissa velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa ja myyjällä on näissä tapauksissa myös oikeus purkaa sopimus.

6. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu.

7. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Viron lakia. Ellei toisin ole sovittu, myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa