Yhteydenoton täyttäneiden nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille tahoille tai muutenkaan käytetä henkilötietolain 
vastaisesti.Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. 
Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien 
tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu 
palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.