RT Auhinnad OÜ Privaatsuspoliitika
Käesolev Privaatsuspoliitika:

selgitab, mida me teeme ostja isikuandmetega;
selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme ostja isikuandmeid;
aitab ostjal aru saada, kuidas tema isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on ostja õigused
oma isikuandmetega seoses.

Üldist

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on RT Auhinnad, aadress Sakala 16a-1 Tallinn 10143, registrikood
10755550.
Ostja isikuandmete töötlemisel järgib RT Auhinnad OÜ Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
Kõik RT Auhinnad OÜ valduses olevad ostja isikuandmed on kogutud otse ostjalt.
Kasutame ostja isikuandmeid eesmärkidel, milleks on ostja soovide täitmine. Juhul, kui eesmärk on
täidetud, kustutame isikuandmed järgnevalt:
Ostja isikuandmed kustutame 7aasta möödumisel ostu sooritamisest.
RT Auhinnad OÜ võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.

2. Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

RT Auhinnad OÜ ei töötle ostja isikuandmeid ilma ostja loata otseturunduse eesmärgil.
Nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, ostutellimuse täitmise eesmärgil, annab ostja vabatahtlikult e-poes
ostu sooritades; täites vajalikud väljad e-poes.

Ostja võib igal ajal taotleda enda isikuandmete kustutamist, parandamist, uuendamist, töötlemise peatamist,
mis on kogutud otseturunduse eesmärkidel. Isikuandmete kustutamiseks, uuendamiseks või töötlemise
peatamiseks peab ostja saatma e-kirja aadressil info@auhinnad.ee

3. Ostja isikuandmete töötlemine ostu-müügilepingu täitmiseks

a) Ostjalt kogutakse isikuandmeid ostja poolt tehtud tellimuse täitmiseks.

b) Ostja tellimuse täitmiseks on vaja ostjalt koguda järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi,
telefoninumber, e-posti aadress ja aadress juhul kui ostja soovib kullerteenuse vahendusel kauba
kättetoimetamist

c) Ostja tellimuse täitmiseks kogutud ostja isikuandmeid võib RT Auhinnad OÜ edastada kolmandatele
lepingulistele partneritele (pakiveoteenuse/kullerteenuse/ osutajad).

d) Ostja tellimuse täitmiseks kogutud ostja isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise seadusest tulenevalt
7 aastat.

4. Kliendi ja Ostja õigused

RT Auhinnad OÜ-le on ostja õigused olulised, seega järgnevalt anname ülevaate kõigist ostja õigustest
seoses isikuandmetega.

Ostjal on järgmised õigused:

a) Ostjal on igal ajal võimalik pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega RT Auhinnad OÜ
poole kirjutades e-posti aadressile info@auhinnad.ee

b) Ostja võib igal ajal pöörduda RT Auhinnad OÜ poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.

c) Ostjal on igal ajal õigus pöörduda RT Auhinnad OÜ poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.

d) Ostja võib paluda RT Auhinnad OÜ-l kustutada enda isikuandmed v.a. andmed, mis tuleb säilitada
raamatupidamise seadusest tulenevalt .

e) Ostja võib paluda RT Auhinnad OÜ-l piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete
töötlemise suhtes vastuväiteid.

f) Ostja võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist, RT Auhinnad OÜ
andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil info@auhinnad.ee

h) Ostjal on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse
Inspektsiooni poole.

5. Ostja isikuandmete edastamine

RT Auhinnad OÜ edastab ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

a) Veo – või kullerteenuse pakkujad
b) Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, raamatupidamisteenuse osutajale
c) Muudeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

6. Andmekaitseametnik

a) RT Auhinnad OÜ andmekaitseametnik on Ülar Tael.

b) RT Auhinnad OÜ andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil info@auhinnad.ee

c) Andmekaitseametnikul on kohustus ostja pöördumistele vastata hiljemalt peale 30 päeva möödumist
alates e-kirja kättesaamisest.

7. Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

Tagamaks ostja isikuandmete kõrge kaitstus, võtab RT Auhinnad OÜ kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja
organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.

RT Auhinnad OÜ tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed
töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete
turvaliseks töötlemiseks.

Kõiki RT Auhinnad OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus kogutud ostja isikuandmeid
käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritajal
isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
Isikuandmete vastuvõtjad on

Kliendi tellimused ja arved:

Profit (majandustarkavara)
Tarnijad – tellimuste edastamiseks:
Omniva
Itella
DPD
DHL
Maksevahendajad – tellimuste eest tasumiseks:
Pangalink (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay)
RT Auhinnad ei tegele statistika kogumisega, mis seisneb info kogumises e-poe kasutajakogemuse
paremaks muutmises,